ICC concept

08.05.2019.

VRATAŠCA ZA ČIŠĆENJE

OD ALUMINIJA SA VERMIKULIT IZOLACIONOM PLOČOM

Za čišćenje i pregled dimnjaka Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø30

Dimenzije (svjetle): 147 x 277 mm