ICC concept

Politika upravljanja okolišem

Održivi gospodarski razvoj poduzeća koji uključuje brigu, zaštitu i upravljanje okolišem uz stalnu suradnju i komunikaciju s okruženjem u kojem živimo i radimo, osnovna je smjernica našeg ponašanja.

Stoga, politika upravljanja okolišem podrazumijeva neprekidan nadzor i analizu naših utjecaja i emisija na okoliš; primjenu zakonske regulative te nacionalnih i međunarodnih normi i preporuka; praćenje i uvođenje tehnologija i proizvoda koje smanjuju emisije i djelovanja na okoliš te stalnu modernizacija postojeće infrastrukture; planiranje upravljanja okolišem u budućim projektima; informiranje i suradnju o okolišu s našim partnerima, dobavljačima i korisnicima; stalno praćenje i unaprjeđivanje sustava upravljanja okolišem i analizu politike i aspekata okoliša te stalno informiranje i obrazovanje djelatnika o okolišu i sustavu upravljanja okolišem.