ICC concept

Povijest

About

Tradicija izrade žljebnjaka i opeke na području Cerovlja i Boruta duga je dvjestotinjak godina, a isprva se glina kopala i oblikovala ručno, sušila na zraku i završno pekla u poljskim pećima, tzv. frnažama.

Počeci proizvodnje vežu se uz austrijskog industrijalca J. L. Münza koji je 1904. godine u Borutu podignuo kružnu peć, sušaru, dimnjak i strojarnicu s prešama za oblikovanje opeke i tako postavio temelje industrijske proizvodnje. Nakon nekoliko godina, zahvaljujući izdašnim nalazištima opekarske gline, poduzetnik Antonio Mezzar iz Previža kraj Cerovlja izgradio je u Cerovlju ciglanu nešto većega kapaciteta od one u Borutu.

U poslovanju ciglana između dva svjetska rata bilo je uspona i padova, mijenjali su se vlasnici. U tijeku 2. svjetskog rata u periodu od 1943. godine pa do kraja rata tvornice nisu radile. Nakon 1945. godine tvornice su nacionalizirane i ujedinjene, obnovljeni su kapaciteti i u poratnom razdoblju bile su oslonac razvoja kao jedna od rijetkih utemeljenih industrija u središnjem dijelu Istre. U tom je razdoblju provedena modernizacija postrojenja pogona s povećanjem kapaciteta proizvodnje. Poduzeće je poslovalo pod nazivom Ciglane Cerovlje – Borut i kao takvo bilo je preteča današnjeg društva.

Zbog iscrpljenosti lokalnoga nalazišta sirovine, 1975. godine je u borutskom pogonu obustavljena proizvodnja cigle, a nekoliko godina poslije proizvodnja je preusmjerena na izradu betonskih proizvoda, kao komplementarnih građevinskih materijala.

Od 1996. godine na čelu društva je gospodin Rudolf Grabar. Društvo u to vrijeme otvara novo poglavlje, počinje snažnije rasti, mijenjati se i dolazi do velikih investicija koje će u konačnici dovesti ICC concept do ovoga što je danas – moderno, stabilno i odgovorno društvo.

Godina 2005. donosi prvu veliku investiciju u modernizaciju linije za proizvodnju betonskih prefabrikata. Investicija doprinosi povećanju kapaciteta i kvalitete proizvoda.

Godine 2006. ulazi se u novu investiciju izgradnje i implementacije postrojenja za pružanje usluge proizvodnje cementnih briketa ne ekskluzivnoj bazi. 2008. godine prestaje se s proizvodnjom opeke u Cerovlju, a na tom se prostoru razvija poslovna zona mješovite namjene.

Kontinuirano se prati tržište i nova dostignuća u tehnologiji te se društvo danas može pohvaliti najsuvremenijom proizvodnjom betonskih prefabrikata na ovom području.

Godinama se, kontinuirano, ulaže u osposobljavanje zaposlenika te društvo u svom sastavu ima visokostručnu kvalificiranu radnu snagu na koju je ponosno.

Proizvodnja se odvija poštujući standarde organizacije procesa ISO 9001:2015 i standarde brige o okolišu sukladno ISO 14001:2015. Posebna pažnja posvećuje se zaštiti radnika.

Proizvodni pogoni danas rade punim kapacitetom, a QUBIK proizvodi najbolje govore sami o sebi i društvu ICC concept.