ICC concept

EU projekti

 • Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane ICC CONCEPT za potrebe proizvodnog pogona
 • Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014-2020
 • Dana 13.11.2017. tvrtka ICC CONCEPT d.o.o. započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane ICC CONCEPT za potrebe proizvodnog pogona. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju snage 282,8 kW, koja se sastoji od 1057 modula snage 305 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za potrebe proizvodnog pogona dobivati iz OIE.
 • Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 495.981 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 391.185 kWh. Ušteda u energiji iznositi će 78,87 %, te će smanjenje CO2 iznositi 91,85 t/god. Udio obnovljive energije u ukupnoj energetskoj bilanci tvrtke ICC CONCEPT d.o.o. će iznositi 78,87 %.
 • Ukupna vrijednost projekta: 2.897.856,20 HRK
 • Iznos koji sufinancira EU: 2.292.312,27 HRK
 • Razdoblje provedbe projekta: 13.11.2017. – 31.12.2020.
 • Kontakt osoba za više informacija: Aleksandar Grabar, aleksandar.grabar@icc-concept.hr , +385 52 684 022
 • Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


 • Naziv projekta: ICC www vaučer
 • Kratki opis projekta: Inovirani brend QUBIK kao profesionalni građevinski materijal nije dovoljno marketinški prezentiran na tržištu. Izrada nove web stranice jedan je od ciljeva kojim će se proizvedeni proizvodi u vlastitom pogonu ICC concepta d.o.o. prezentirati na tržištu građevinskih proizvoda i time posredno komunicirati s potencijalnim klijentima. Postojeće web stranice su zastarjele, ne prate suvremene uvjete poslovanja, stoga je poduzeće u nepovoljnijem položaju u odnosu na konkurente. Projektom implementacije nove web stranice, poduzeće ICC concept d.o.o. će kroz poboljšanu prisutnost na tržištu te vidljivost širokog asortimana proizvoda od betona ojačati sadašnju tržišnu poziciju i povećati konkurentnost na tržištu.
 • Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Nova web stranica poduzeća ICC concept unaprijedit će poslovanje, ostvarit će konkurentsku prednost i povećati prodaju temeljem ostvarivanja kontakata, stalnom komunikacijom s klijentima i time ostvariti sljedeće ciljeve: stvoriti i povećati svijest o QUBIK brendu, ostavljanje informacija klijenata u zamjenu za vrijedan sadržaj (registracije, obavijesti, newsletter), pružanje usluga klijentima kako bi se pojačala vrijednost QUBIK proizvoda i potvrdila ispravna odluka klijenata nakon kupnje QUBIK proizivoda, zadržavanje i povećanje lojalnosti, stimuliranje dodatnih prodaja i pružanja dodane vrijednosti. Produciranjem sadržaja putem nove web stranice, ICC concept teži ostvarenju dvosmjerne komunikacije tj. potiče se otvoreni dijalog i interaktivni odnos s klijentima
 • Ukupna vrijednost projekta: 153.100,00 HRK
 • Iznos koji sufinancira EU: 85.736,00 HRK
 • Razdoblje provedbe projekta: 12.10.2018. – 12.10.2019.
 • Kontakt osobe za više informacija – Jasminka Grabar, +385 52 684022
 • www.strukturnifondovi.hr